Home
www.anpv.com
 
klok een uur terug

Aanstaande zondag 26 oktober houdt de ANPV haar ledenvergadering in de zaal van Café Zaal 't Vaartje, Vaartweg 137, 5106 NC  Dongen-vaart.
In de nacht van zaterdag op zondag wordt ook de klok een uurtje terug gezet, houdt daar rekening mee want anders bent u een uurtje te vroeg.

Tijdens deze ledenvergadering organiseert de heer van Olst, keurmeester bij de Algemene Nederlandse Bond van Vogelhouders een vogelpraatje. de heer van Olst bespreekt de vogels die onze leden zelf hebben meegebracht.
U bent van harte welkom met en zonder uw vogels, u heeft een laatste kans nog kennis op te doen ten gunste van de aanstaande tentoonstellingen.

Tevens kunt u van de gelegenheid gebruik maken het inschrijfformulier van onze 43e tentoonstelling in te leveren bij de secretaris.

   
raambiljet 2014

In het weekend 28, 29 en 30 november a.s. organiseert uw ANPV de 43e Open Nederlandse Postuurkanarie Kampioenschappen. Deze wedstrijd wordt net zoals voorbijgaande jaren gehouden in café zaal ’t Vaartje, Vaartweg 137, Dongen. Bij café zaal ’t Vaartje kunnen we beschikken over een ruime zaal en er is voldoende aan parkeergelegenheid.

Opening  43e Open Nederlandse Postuurkanarie Kampioenschappen.
Vrijdag 28 november 20.00 uur

Tentoonstelling open voor publiek.
Zaterdag 29 november 10.00 tot 18.00 uur

Zondag 30 november 10.00 tot 16.00 uur
15.00 uur prijsuitreiking.
15.00 uur uitgifte verkoopklasse vogels.
16.00 uur sluiting tentoonstelling en teruggave tentoonstelling vogels.

 
W. Zweers

Jonge Vogeldag 28 september 2014

Op zondag 28 september jl. werd de zaal van café ’t Vaartje geschikt gemaakt voor de jonge vogeldag die daar gehouden zou gaan worden.
Snel daarna werden de eerste vogels ingebracht, totaal zo’n 125 vogels van 20 verschillende postuurrassen. De meegebrachte vogels werden besproken en beoordeeld door de keurmeesters A. Mertens en W. Zweers. Uit elk postuurras werd er een kampioen aangewezen en de TT kooi werd opgesierd met een rozet.

 
A. Mertens

De hieronder staande vogels en kwekers behaalde die dag een prijs

Noord Hollandse frisé                   J.Ripzaad
Zuid Hollandse frisé                       A. Anthonissen
Zwitserse frisé                                H. Onstenk
Llarget Espagnol                             H. Onstenk
Rheinländer                                    M. van Berkel
Fiorino gekuifd                                S. Hertogs
Fiorino gladkop                               A. v/d Heuvel
Gloster corona                                S. Hertogs
Gloster consort                               S. Hertogs
Irish fancy                                        F. van Engelen
Fife fancy                                    Chr. van Ham
Border                                             H.Snoeren jr.
Norwich                                          M. Versluis
Münchener                                     A. v/d Heuvel
Lancashire                                       H. Waagmeester
Scotch fancy                                   A. v/d Heuvel
Japan hoso                                      A. Wijdemans
Yorkshire                                         E. van ’t Westeinde
Mehringer                                     M. van Berkel
Harlekijn                                         H. Waagmeester

 

 

COM2015

Tik op het logo en blijf op de hoogte.